Gjøvik Psykologtjeneste
Trondhjemsveien 10
2821 Gjøvik

gro@gjovik-psykolog.no
417 62 971


0800 - 1530
Mandag, tirsdag og torsdag

1100 - 2000 Onsdag

 

Førstegangskonsultasjoner foregår på dagtid.

Avtaler på ettermiddag / kveldstid er mulig på onsdager. Det kan gjøres avtaler om faste ettermiddagstimer etter gjennomført førstegangskonsultasjon.