Gjøvik Psykologtjeneste
Storgata 10
2815 Gjøvik

gro@gjovik-psykolog.no
417 62 971


0800 - 1530
Mandag, tirsdag og torsdag

1100 - 2000 Onsdag

 

Førstegangskonsultasjoner foregår på dagtid.

Avtaler på fredager etter nærmere avtale.