Gjøvik Psykologtjeneste
Storgata 10
2815 Gjøvik

gro@gjovik-psykolog.no
417 62 971

Gjøvik Psykologtjeneste er for alle; fra deg som trenger noen få samtaler for å finne ut av en aktuell problemsituasjon, til deg som ønsker og trenger et mer helhetlig opplegg på 10 -20 timer og til deg som vil ha en lengrevarig terapi med faste avtaler. Konsultasjonene har ulikt preg, avhengig av hva som er problemstillingene og hva man ønsker hjelp til.

Det er stor variasjon i henvendelser. Noen kommer med klart definerte problemer, eller etter belastninger som har vært vanskelige. Andre kan ha mer diffuse problemer, eller ønsker å utnytte sitt potensiale bedre. Det er ikke alltid et stort skille mellom vanlige problemer i hverdagen og psykiske problemer. Alle opplever motgang, lav selvfølelse, negative tanker, tristhet, sinne eller motløshet. Det kan være nyttig å benytte seg av samtaleterapi hvis tanker og følelser blir et vedvarende mønster som skaper problemer for deg selv, familielivet eller på arbeidsplassen. Mange finner det også nyttig med samtaler når man opplever livskriser som for eksempel et samlivsbrudd. For mange som har utviklet psykiske plager vil dette dreie seg om en forbigående tilstand. Det er viktig å vite når man bør søke hjelp – og å gjøre det i tide. Rask behandling kan forhindre og forkorte et mer langvarig og alvorlig sykdomsforløp med tilhørende sykefravær.

Noen eksempler på ulike problemstillinger er; livskriser, utbrenthet, familieproblemer, selvtillitsproblemer, spiseforstyrrelser, alkoholproblemer, overvekt, angst og frykt, komme over brudd, forbedre forhold til andre, negative tanker, stressmestring, psykiske problemer som kortvarige angst og depresjonsproblematikk og mer langvarige psykiske plager og traumer. Dette er ikke en uttømmende liste.

Er du usikker på om dette er et tilbud som kan være noe for deg, er du velkommen til å ta kontakt med spørsmål.