Gjøvik Psykologtjeneste
Storgata 10
2815 Gjøvik

gro@gjovik-psykolog.no
417 62 971

Gjøvik Psykologtjeneste ble opprettet i 2012 for å tilby høykvalitets psykologisk tilbud til alle.
Du kan ta kontakt direkte, ingen legehenvisning er nødvendig. Legehenvisninger mottas gjerne og hvis du ønsker det selv. Du får raskt svar. Tjenesten er profesjonell og med fullstendig taushetsplikt. Gjøvik Psykologtjeneste drives av psykologspesialist Gro Fodstad Eng.

grony

Gro Fodstad Eng ble utdannet psykolog i 2002 fra Universitetet i Oslo med faglig fordypning innen systemisk kognitiv terapi. I 2010 ble Gro spesialist i klinisk voksen psykologi. Arbeidserfaring dekker DPS Gjøvik – poliklinikk Gjøvik, 1C på Reinsvoll - spesialisert sengepost for spiseforstyrrelser og langvarige angst- og depresjonsplager, Glittreklinikken, Blå Kors Eina og BUP Gjøvik. Gro har erfaring fra klinisk arbeid med ungdom, ung voksen problematikk og voksne i alle aldre.

Arbeidserfaringen og spesialiseringen i klinisk voksen psykologi dekkker et bredt spekter av fagområder og problemstillinger.Gro har i tillegg en 2-årig videreutdanning i kognitiv terapi for leger og psykologer og også en 2-årig videreutdanning i gruppeterapi. Gro vurderer ut i fra problemstillinger og vansker og anvender aktuell teori og metode ut i fra dette.

Som et sentralt fundament i terapeutisk tilnærming er symptomet som ressurs. Et hovedtrekk ved tilnærmingen er at psykiske symptomer ikke nødvendigvis er tegn på sykdom, de er ikke uforståelige og meningsløse væremåter, men en slags logisk reaksjon på svært vanskelige omstendigheter eller hendelser. Derfor er det alltid nødvendig å ta utgangspunkt i personens egne beskrivelser av opplevelse, oppfatning og årsakstilskrivelse. I symptomene ligger kunnskap om hva som har låst seg og hvorfor. For den aktuelle personen så handler det om å ta seg selv og egne signaler på alvor. Ved utforskning kan man få større forståelse for seg selv og egne reaksjoner. Ny forståelse kommer når man er klar. I terapi kan man finne ut av dette.

Ut over dette så er andre faglige hovedfundamenter kognitiv og narrativ terapi. Sentrale tilføyninger har vært eksistensialistiske tilnærminger, affektbevissthet, tilknytningsteori, moderne hjerneforskning og mentaliseringsbasert terapi.

I tillegg til fokus på psykisk helse og psykisk sykdom har Gro også jobbet med sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse. Spesielt gjennom en studie i samarbeid med Rikshospitalet om livet med implantert hjertestarter og gjennom sitt arbeid på Glittreklinikken med personer med lungesykdom. Hvordan skape seg et godt liv med sykdom, hva er gode og riktige valg å ta, og hvordan få til disse – har vært sentrale temaer både i korttidsterapi og i undervisning.

Både i behandling og undervisning har Gro benyttet seg mye av innfallsvinkler og metodikk fra positiv psykologi. Positiv psykologi handler om hvordan psykologi kan bidra til bedre livskvalitet, mer meningsfullhet og et godt liv. Dette er en tilnærming og intervensjoner som kan være viktig for alle mennesker, ikke bare når man har en psykisk sykdom. Intervensjonene er aktuelle for alle som opplever at de har mer å gå på og som ønsker seg mer ut av livet.