Gjøvik Psykologtjeneste
Storgata 10
2815 Gjøvik

gro@gjovik-psykolog.no
417 62 971

-  er et privat psykologkontor som siden 2012 har tilbudt tjenester til privatpersoner, bedrifter og offentlige institusjoner. Hovedvirksomheten er terapeutiske tilbud til enkeltpersoner. Du kan ta kontakt direkte selv. Et begrenset antall ettermiddagstimer er tilgjengelig.


Gjøvik Psykologtjeneste tilbyr et lett tilgjengelig tilbud med høy faglig kvalitet. Du møter en erfaren psykologspesialist som er oppriktig engasjert i deg og din historie – og som vil hjelpe deg til å få til den endringen du ønsker. Rådgivning, coaching, veiledning eller terapi skreddersys sammen med deg ut i fra dine ønsker og behov. Alt gjøres ut i fra intensjon om å bidra til bedring og varig endring. Dette gjelder for deg som ønsker behandling av psykiske problemer, men også for deg som har mer daglige problemer som bidrar til redusert livskvalitet og fungering – og som ønsker å ta tak i dette for å få mer av det livet du ønsker deg.


Gjøvik Psykologtjeneste har avtale med Moment Organisasjon og Ledelse AS og M3 Helse og tilbyr psykologtilbud via avtaler med disse.

Det er fra 15.10.20 stengt for nye henvendelser. Dette pga stor pågang og dermed ingen ledig kapasitet på en lengre periode. Det er i første omgang stengt til 1.12.20. Det er ikke mulig å bli satt på venteliste i denne perioden.

 
Høy faglig kvalitet - imøtekommenhet - profesjonalitet.